Background Image

De Stichting

14 november 2017 is de Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park opgericht. De Stichting heeft als missie het maatschappelijk belang van Het Schaffelaar Erf (met als onderdeel Het Geldersch Erf) te versterken en verbinden door het aantal activiteiten voor en door de Barneveldse gemeenschap uit te breiden. Om deze missie fysiek en symbolisch een plek te geven, wordt er een verbindingspad gerealiseerd langs alle onderdelen in het gebied.

De Stichting stelt zich ten doel het (doen) beheren, ondersteunen, faciliteren en onderhouden van Het Schaffelaar Erf te Barneveld met de bijbehorende gebouwen en haar omgeving, ten einde deze op verantwoorde wijze in stand te houden als monument en een actieve en aantrekkelijke functie te laten vervullen als cultureel erfgoed. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het promoten van Het Schaffelaar Erf met als onderdeel Het Geldersch Erf;
  • het geven van educatie op het gebied van onder meer natuur, milieu, duurzaamheid en de historie van het terrein;
  • het organiseren van culturele en commerciële evenementen en activiteiten om het geheel in stand te houden en ter ondersteuning van de naamsbekendheid van het terrein;
  • het samenwerken met andere organisaties;
  • het geven van informatie;
  • het (doen) realiseren van projecten.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer G. Ansink (voorzitter), de heer M. Bouw (penningmeester) en de heer H. Soeterboek (secretaris). Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door commissies en/of organisaties bij het realiseren van haar doelstellingen.

Donaties

Stichting Vrienden van het Schaffelaar Park is een stichting met een  ANBI Status. De ANBI status is onder andere in het belang van onze donateurs zodat zij hun giften kunnen aftrekken van de belasting.

Mocht u nu al een donatie willen geven, wordt dit zeer op prijs gesteld. U kunt uw donatie overmaken op bankrekening: NL71 RABO 0325 1056 26.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders, leden van de commissies en comité van aanbeveling zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen dan ook geen beloning. In de oprichtingsakte is opgenomen dat bestuursleden geen bovenmatige vacatiegelden ontvangen. Wel heeft men recht heeft op de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten dienen vooraf ter goedkeuring aan het gehele bestuur te zijn voorgelegd en goedgekeurd.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar en vormen de spil in het bereiken van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor dit prachtige gebied in Barneveld! U kunt met ons contact opnemen via onderstaande button.

Algemene informatie

Naam: Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park
Fiscaal nummer(RSIN): 858126035
KvK: 70065667
IBAN: NL71 RABO 0325 1056 26
Adres: Nieuwe Markt 3, 3771 CB Barneveld

Beleidsplan

(Het beleidsplan geeft onder andere inzicht in de doelen, het werk dat de Stichting doet, werving van gelden, het beheer en besteding van vermogen.)

Download het beleidsplan.


Activiteiten verslag

(volgt 1e helft 2019)

Financiƫle verantwoording

(volgt 1e helft 2019)