Stichting Vrienden van het Schaffelaar Park

Op 14 november 2017 werd Stichting Vrienden van het Schaffelaar Park opgericht. De Stichting heeft als missie het maatschappelijk belang van het Schaffelaar Erf (met als onderdeel het Geldersch Erf) te versterken en verbinden door het aantal activiteiten voor en door de Barneveldse gemeenschap uit te breiden. Om deze missie fysiek en symbolisch een plek te geven, wordt er een verbindingspad gerealiseerd langs alle onderdelen in het gebied.

De Stichting stelt zich ten doel het (doen) beheren, ondersteunen, faciliteren en onderhouden van het Schaffelaar Erf te Barneveld met de bijbehorende gebouwen en haar omgeving, ten einde deze op verantwoorde wijze in stand te houden als monument en een actieve en aantrekkelijke functie te laten vervullen als cultureel erfgoed. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het promoten van het Schaffelaar Park met als onderdeel het Schaffelaar Erf;
 • het geven van educatie op het gebied van onder meer natuur, milieu, duurzaamheid en de historie van het terrein;
 • het organiseren van culturele en commerciële evenementen en activiteiten om het geheel in stand te houden en ter ondersteuning van de naamsbekendheid van het terrein;
 • het samenwerken met andere organisaties;
 • het geven van informatie;
 • het (doen) realiseren van projecten.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer G. Ansink (voorzitter), de heer M. Bouw (penningmeester), de heer H. Soeterboek (secretaris), mevrouw E. Alders (algemeen bestuurslid) en de heer K. van der Werf (algemeen bestuurslid). Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door commissies en/of organisaties bij het realiseren van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

De bestuurders, leden van de commissies en comité van aanbeveling zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen dan ook geen beloning. In de oprichtingsakte is opgenomen dat bestuursleden geen bovenmatige vacatiegelden ontvangen. Wel heeft men recht op de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten dienen vooraf ter goedkeuring aan het gehele bestuur te zijn voorgelegd en goedgekeurd.

Donaties

Stichting Vrienden van het Schaffelaar Park heeft een ANBI Status. Met deze status kunnen donateurs giften aftrekken van de belasting.
Donaties zijn erg welkom en worden zeer op prijs gesteld. U kunt uw donatie overmaken op bankrekening: NL71 RABO 0325 1056 26. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar en vormen de spil in het bereiken van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor dit prachtige gebied in Barneveld! U kunt met ons contact opnemen via onderstaande button.

Neem contact op

Algemene informatie

 • Naam: Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park
 • Fiscaal nummer(RSIN): 858126035
 • KvK: 70065667
 • IBAN: NL71 RABO 0325 1056 26
 • Adres: Nieuwe Markt 3, 3771 CB Barneveld

Beleidsplan

(Het beleidsplan geeft onder andere inzicht in de doelen, het werk dat de Stichting doet, werving van gelden, het beheer en besteding van vermogen.)


Download het beleidsplan.

Activiteiten verslag

Volgt.

Financiƫle verantwoording

Volgt.